ยินดีต้อนรับสู่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.

การเริ่มต้นกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.สำหรับโรงเรียนที่มีโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติใช้อยู่ ด้วยการถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรมตัวเก่ามีขั้นตอนไม่ยุ่งยากมากและช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย โดยรายละเอียดขั้นตอนของการถ่ายโอนแต่ละโปรแกรมมีวิธีการที่แตกต่างกัน และผลลัพธ์การถ่ายโอนจะไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นกับเวอร์ชั่นของโปรแกรมอีกด้วยครับ
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ