27 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ก้าวกระโดด (สำนักพิมพ์อักขระบันเทิง)(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 23/8 ม.7ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว กทม.10230
โทรศัพท์ : 02-539-4492#101
โทรสาร : 02-539-4492#104
เว็บไซท์ : www.akaraonline.com