28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 67/173 ม.7 ถ.พหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10220
โทรศัพท์ : 02-972-5794-5
โทรสาร : 02-972-5616
เว็บไซท์ : www.tips.in.th