28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ธีรสาส์น พับลิชเชอร์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 4242 ม.1 สุขุมวิท 107 สำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02-398-5916, 02-749-7984
โทรสาร : 02-749-7930
เว็บไซท์ : www.dheerasarn.com