28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : นกฮูก พับลิชชิ่ง(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 67/181 ม.7 อาคารE ดารินเพลส ซ.พหลโยธิน 69 อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10220
โทรศัพท์ : 02-972-4690
โทรสาร : 02-972-5265
เว็บไซท์ : www.nokhook.co.th