28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : นวนิตา(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 15/39 ม.5 ประเวศ ประเวศ กทม. 10250
โทรศัพท์ : 086-525-0888
โทรสาร : 02-944-6947
เว็บไซท์ : www.navanita.com