28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : นานมีบุ๊คส์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 11 สุขุมวิท 31(สวัสดี) ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ : 02-662-3000
โทรสาร : 02-662-2511
เว็บไซท์ : www.nanmeebooks.com