27 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : บิ๊กส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นส์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 542 ม.1 ถ.ศรีนครินทร์ บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-758-6337
โทรสาร : 02-758-6337
เว็บไซท์ : -