28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : บิสซี่เดย์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 56 อาคารญาดา ชั้น 3 ห้อง 3/1 ถ.สีลม สุริยวงศ์ บางรัก 10500
โทรศัพท์ : 02-632-7972-4#7002
โทรสาร : 02-632-7980
เว็บไซท์ : www.busy-day.com