28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : บี มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย)(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 39/436 ซ.วิภาวดี 9 ติวานนท์ นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-951-5577-8
โทรสาร : 02-951-5578
เว็บไซท์ : www.beemedia.co.th