28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เบอร์ด้า (ประเทศไทย)(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 208 ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1702 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-651-5400
โทรสาร : 02-651-5421
เว็บไซท์ : -