28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : พัฒนาศึกษา (พ.ศ.พัฒนา) (บริษัท สำนักพิมพ์ จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 12 ซ.หม่อมแผ้ว 3 ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ : 02-279-6222
โทรสาร : 02-279-6203-4
เว็บไซท์ : www.pspublishing.co.th