28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ขวัญข้าว 94(สำนักพิมพ์)
ที่อยู่ติดต่อ : 176/381 ม.รัตนวลัย หลักสี่ สีกัน ดอนเมือง กทม.10210
โทรศัพท์ : 02-981-0247
โทรสาร : 02-981-0248
เว็บไซท์ : www.tanyaph.com