28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เพชรกะรัต(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 5/46-48 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 02-882-7746
โทรสาร : 02-881-3384
เว็บไซท์ : www.petchkarat.com