28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เพ็นแอนด์อิงค์ (สำนักพิมพ์ไฟน์บุ๊ค)(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 6/14 ซ.พร้อมศรี 1 ถ.สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ : 02-662-4874-5
โทรสาร : 02-259-7919
เว็บไซท์ : www.finebook.com