28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เพอร์เฟค วิชั่น มัลติมีเดีย(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 5/90 หมู่บ้านกลางเมือง ถ.ศรีนครินทร์ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 02-704-3880-2
โทรสาร : 02-704-3885
เว็บไซท์ : www.perfectvision.co.th