28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เพอลังอิ พับลิชชิ่ง ประเทศไทย(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 1213/364 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-935-6368-9
โทรสาร : 02-934-8160#0
เว็บไซท์ : www.perlangibook.com