28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ฟาร์อีสต์ พับลิเกชั่น(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 253 อโศก ชั้น 12 ถ.สุขุมวิท 21 คลองเตยเหนือ วัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ : 02-261-1908-11
โทรสาร : 02-261-1912
เว็บไซท์ : -