28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ฟิวเจอร์แกมเมอร์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 1035/22 อาคารแฮนด์ลี่กรุ๊ป ซ.ขุนวิจิตร ถ.สุขุมวิท 71 คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ : 02-382-1543
โทรสาร : 02-382-1545
เว็บไซท์ : www.futuregamer.co.th