28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์(ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์)
ที่อยู่ติดต่อ : 45,47 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 40 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางยี่ขัน บางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ : 02-433-7755
โทรสาร : 02-433-7703
เว็บไซท์ : www.physicscenter.com