27 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ภาริณาส(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : อาคารทีเอสที ถ.วิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-273-8470-2, 085-074-8585
โทรสาร : 02-273-8472
เว็บไซท์ : www.lclickidea.com