28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : มติชน (บริษัท จำกัด )
ที่อยู่ติดต่อ : 12 ถ.เทศบาลนฤบาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-580-0021#1305, 02-589-5818
โทรสาร : 02-591-9004
เว็บไซท์ : www.matichon.co.th