28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : มัลติมีเดีย เมคเกอร์ส(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 21/133 ลาดพร้าว 15 จอมพล จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 02-938-4520
โทรสาร : 02-513-8708
เว็บไซท์ : www.multimediathailand.com