27 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์()
ที่อยู่ติดต่อ : 413/38 ถ.อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 02-433-8713
โทรสาร : 02-433-8713
เว็บไซท์ : www.textbooksproject.com