28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เมจิก โปรดักชั่นส์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 121/51 ชั้น 12 อาคารอาร์เอส ถ.รัชดา ดินแดง ดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ : 02-641-2871
โทรสาร : 02-641-2890
เว็บไซท์ : www.magicproductions.com