28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : แม่จินดา (ร้านหนังสือเก่า)
ที่อยู่ติดต่อ : ห้อง 315 ถ.กำแพงเพชร 2 (ตรงข้ามตลาดนัดจตุจักรประตู 1) ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-272-4687, 081-809-5398
โทรสาร : 02-618-6682
เว็บไซท์ : -