28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : แม่บ้านทันสมัย (1993) (บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 45/6-7 ถ.เศรษฐศิริ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-279-2831
โทรสาร : 02-279-2834
เว็บไซท์ : www.mwthaicook.com