28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ยูเรก้า (บริษัท สำนักพิมพ์ จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 128/410 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 37 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : 02-214-2122*13
โทรสาร : 02-214-4788
เว็บไซท์ : -