28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เลิฟเบอร์รี่บุ๊ค(สำนักพิมพ์)
ที่อยู่ติดต่อ : 105/158 บ้านบัวทอง (ซ.20/4) ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางบัวทอง นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 02-925-4745
โทรสาร : 02-925-4334
เว็บไซท์ : www.loveberrybook.com