28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : วงกลม(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 64 ซ.ศึกษาวิทยา ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-237-9248
โทรสาร : 02-237-9248
เว็บไซท์ : www.fisho.com/wongkom/book2.htm