27 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์( )
ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 2 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ถ.ท่าพระจันทร์ พระนคร พระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ : 02-613-3899
โทรสาร : 02-226-1880
เว็บไซท์ : www.tubookstore.com