28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : สกายบุ๊คส์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 515/276-8 ม.2 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-958-1125-7
โทรสาร : 02-567-5105
เว็บไซท์ : www.skybook.co.th