28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : 14 พับบลิเคชั่น(ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 8 ม.1 ถ.เสรีไทย คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-234-1864, 02-630-7102
โทรสาร : 02-234-1864
เว็บไซท์ : -