28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : สถาพรบุ๊คส์(บริษัท จำกัด )
ที่อยู่ติดต่อ : 17/1 ม.1 ซ.ลาดปลาเค้า 63 ถ.ลาดปลาเค้า อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10220
โทรศัพท์ : 02-940-3855-6
โทรสาร : 02-940-3970
เว็บไซท์ : www.satapornbooks.com