27 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : สมาคมพระคริสตธรรมไทย()
ที่อยู่ติดต่อ : 319/52-55 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ : 02-279-8341-4
โทรสาร : 02-616-0517
เว็บไซท์ : www.thaibible.or.th