28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : สร้างสรรค์บุ๊คส์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 217 สุขุมวิท 20 (สายน้ำผึ้ง) คลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ : 02-258-5858
โทรสาร : 02-261-5671
เว็บไซท์ : -