27 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ()
ที่อยู่ติดต่อ : 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-564-7000*1178, 1179
โทรสาร : 02-564-7015
เว็บไซท์ : www.nstda.or.th/cyberbookstore