27 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ()
ที่อยู่ติดต่อ : สถ.สามเสน วชิระ ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-243-0613
โทรสาร : 02-243-1820
เว็บไซท์ : www.publishing.soc.go.th