27 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : สีม่วงอ่อนและคัมออน(สำนักพิมพ์)
ที่อยู่ติดต่อ : 45/16 ม.เพชรอำไพ คลอง 3 คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 086-791-7951
โทรสาร : 02-901-0002
เว็บไซท์ : www.emotionway.com