27 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : สื่อดี(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 24 อาคารไพร์ม ถ.สุขุมวิท 21 คลองเตยเหนือ วัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ : 02-260-3855-9
โทรสาร : 02-260-3854
เว็บไซท์ : www.goodmedia.co.th