28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : สุวีริยาสาส์น/ชมรมเด็ก(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 122/107-109 หมู่ 2 ถ.ประชาอุทิศ ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : 0-2871-7542-4
โทรสาร : 0-2817-7545
เว็บไซท์ : www.chomromdek.com