28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 72/126 ชั้น 18 อาคารสาธรพรีเมียร์เพลส ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน บุคคโล ธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02-890-6896-8
โทรสาร : 02-890-6899
เว็บไซท์ : www.ktpbook.com