28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : อทิตตา พับลิเคชั่น(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 67/79 ม.7 ถ.พหลโยธิน (ซ.69) อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10220
โทรศัพท์ : 02-972-4266
โทรสาร : 02-972-4264
เว็บไซท์ : www.tiewroblok.com