28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : อนิเมท กรุ๊ป (บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 296 ชั้น 3 ซ.เทอดไทย 33 ดาวคะนอง ธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02-476-5228#103,121,02-878-9001
โทรสาร : 02-476-4800
เว็บไซท์ : www.animategroup.com