28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : อนิศ พับลิชชิ่ง(บริษัท จำกัด (มหาชน))
ที่อยู่ติดต่อ : 253 อาคาร 253 อโศก ชั้น 15 ถ.สุขุมวิท 21 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-664-3330, 02-664-3332
โทรสาร : 02-664-3233
เว็บไซท์ : www.anitgroup.co.th