28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิง(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 02-422-9999#4109
โทรสาร : 02-422-9902
เว็บไซท์ : www.amarin.co.th