27 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : อริยชน(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 36/20 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 02-716-7275-6
โทรสาร : 02-716-7277
เว็บไซท์ : www.ariyachon@yahoo.com