28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : อักษรโสภณ(บริษัท จำกัด )
ที่อยู่ติดต่อ : 58 ซ.นภาศัพท์แยก 5 ถ.สุขุมวิท 36 คลองตัน คลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ : 02-258-5861-2
โทรสาร : 02-258-9130
เว็บไซท์ : www.puendee.com