28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ()
ที่อยู่ติดต่อ : สนามเสือป่า ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-280-6515, 02-280-6580
โทรสาร : 02-280-6589
เว็บไซท์ : http://kanchanapisek.or.th/kp6