28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : อินเตอร์แนชชั่นแนล เฮ้าส์ ออฟ แสตมป์ (สยาม)(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 98/2 ซ.ต้นสน ถ.หลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-652-2220, 02-652-1064-7
โทรสาร : 02-652-2221
เว็บไซท์ : www.houseofstamp.com